Rätt kampanjplanering

Som experter inom digital marknadsföring är vi väl medvetna om vikten av att synas på nätet. Att helt enkelt vara digitalt synlig i olika kanaler som på olika sätt verkar “online”. Du som vill marknadsföra en ny produkt bör aktivt förmedla ditt budskap som varumärke på nätet. Däremot är det även viktigt att synka din kampanj online med den övriga marknadsföringen.

Räcker det alltså inte med att synas på nätet? Svaret är både ja och nej. Är din verksamhet primärt fokuserad på nätet är det så klart din huvudplattform. Däremot är det ändå fortsatt viktigt att stärka ditt varumärke på olika sätt. Nya produkter säljs in bättre om den har ett starkt och pålitligt varumärke i ryggen.

Aktivt kampanjjobb

Det är lätt hänt att fokusera all marknadsföring på produkten som ska lanseras, men det kan även leda till att varumärket hamnar i skymundan. Glöm inte bort att den nya produkten behöver ett starkt varumärke som stöd. Inom marknadsföring talas det om vikten av varumärke när det gäller försäljning. Ett varumärke som anses pålitligt, och hos gemene man klingar positivt, är en stor hjälp när det kommer till att sälja in produkten. Därför bör du alltså se till att aktivt jobba med kampanjer i flera kanaler och på olika sätt. Låt produkten omges av ett specifikt budskap som sedan kan kamoufleras i olika format och utföranden. Ibland kan produkten stå i centrum medan det andra gånger kan vara varumärket som agerar huvudroll.

Att konstant sprida budskapet kring en ny produkt i exempelvis sociala medier kan bli tjatigt. Därför är det också positivt att köra en varumärkeskampanj vid sidan av marknadsföringen kring produktlanseringen. Finns verksamheten även på fysiska plattformar, så som butiker eller liknande, kan dessutom kampanjer “online” synkas med butikskampanjer. Låt marknadsföringen verka i olika kanaler och kampanjer, men där budskapet ändå känns förenligt. Stärks varumärket kommer produktlanseringen gå så mycket enklare!